Apie mus / Elgesio kodeksas

 

FINĖJAS ELGESIO KODEKSAS 

Finėjas – socialiai atsakinga įmonė, kuri savo veikla yra orientuota ne tik į galiojančių teisės aktų laikymąsi, bet į aukštesnių veiklos tikslų nusistatymą kasdienėje veikloje. Įmonė savanoriškai įtraukia socialinius, aplinkosaugos bei skaidrios veiklos principus į vidaus procesus, santykius su darbuotojais bei verslo partneriais. Nuolatos rūpinamės saugios ir sveikos darbo aplinkos kūrimu. Dėl šių priežasčių įmonės plėtra yra vykdoma vadovaujantis tvarumo principais, nes mums rūpi mūsų ateitis.

Siekiame, kad Finėjas verslo partneriai pritartų mūsų požiūriui ir vertybėms. Neatsiejama mūsų verslo dalis yra bendradarbiavimas su savo požiūriu bei vertybėmis panašiomis, socialiai atsakingomis įmonėmis.

Skatiname darbuotojus ir verslo partnerius prisidėti prie geresnės ateities kūrimo. Visi įmonės darbuotojai yra atsakingi už šio dokumento reikalavimų laikymąsi. Finėjo elgesio kodeksas yra tvirtinamas generalinio direktoriaus įsakymu ir skelbiamas viešai. Su šiuo Kodeksu pasirašytinai supažindinamas kiekvienas įmonės darbuotojas.

Kiekvienas mūsų verslo partneris, susipažindamas su mūsų elgesio kodeksu, garantuoja, kad laikosi tokių pačių ar panašių socialinių, aplinkosaugos reikalavimų.  Siekiame, kad visi mūsų verslo partneriai savo veiklą vykdytų remdamiesi galiojančiais teisės aktais. Pasirašydami Jūs sutinkate visada laikytis šio kodekso taisyklių.

Kodekso tikslas - atskleisti bei įtvirtinti svarbiausias įmonės vertybes, veiklos principus bei elgesio standartus.

Vertybės:

Skaidrumas ir paslaugumas

Lankstumas ir operatyvumas

Draugiškumas žmogui ir aplinkai

Misija – laiku ir saugiai pristatyti krovinius į paskirties vietą.

FINĖJAS VERSLO PRINCIPAI

Finėjas Elgesio Kodeksas – įmonės pasižadėjimas ir dokumentas, apibendrinantis mūsų propaguojamas vertybes bei verslo principus. Remdamiesi įmonės misija, vertybėmis bei politika, realizuojame savo socialinę atsakomybę šiose srityse: santykiai su darbuotojais, verslo partneriais, aplinkosauga bei skaidriai vykdoma veikla rinkoje.

► Įstatymų laikymasis

Kiekvienas darbuotojas privalo būti nuodugniai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinių funkcijų vykdymą. Vadovai savo pavaldiniams turi teikti būtinus paaiškinimus ir patarimus teisės aktų taikymo, atliekant darbines funkcijas, srityje.

Žmogaus teisės

Įsipareigojame laikytis tarptautinės teisės: pripažįstame, gerbiame ir saugome žmogaus teises. Finėjas laikosi visų teisės aktų, kurie garantuoja lygias teises visiems žmonėms nepriklausomai nuo jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės ar tautybės, negalios, amžiaus, religijos ar įsitikinimų.

Pagarba darbuotojams

Pripažįstame, kad mūsų verslo sėkmę lemia visi mūsų darbuotojai. Santykiai su darbuotojais yra pagrįsti ilgalaikiu bendradarbiavimu, abipuse pagarba, atvirumu ir įsipareigojimų vykdymu.

Siekiame kurti darbuotojams palankias darbo sąlygas, skatiname tarpusavio bendradarbiavimą bei pagalbą vieni kitiems. Padedame tobulėti bei kelti kvalifikaciją. Skatiname darbuotojus išmėginti save skirtingose darbo pozicijose, leidžiame darbuotojui rinktis vietą, kurioje geriausiai atsiskleidžia jo individualūs gebėjimai.

Visi darbuotojai privalo elgtis dalykiškai: būti korektiški, mandagūs, laikytis bendravimo etikos taisyklių bei elgtis taip, kad jų veiksmai nepakenktų įmonės dalykinei reputacijai. Paslaugumas, mandagus, taktiškas bendravimas, konfliktų vengimas, abipusė pagarba - pagrindiniai kolegiško bendravimo principai. Neigiamų emocijų demonstravimas, balso kėlimas kalbant su kolegomis ar verslo partneriais niekada nėra toleruojamas. Siekiame, kad kolegos geranoriškai padėtų vieni kitiems darbinėje veikloje, keistųsi patirtimi ir žiniomis.

Verslo etika

Finėjas  aiškiai pasisako prieš bet kokios formos kyšininkavimą ir korupciją. Siekiame, kad visi verslo sandoriai būtų sudaromi skaidriai ir sąžiningai.

Atliekant darbines funkcijas, darbuotojams draudžiama siūlyti/žadėti/duoti trečiosioms šalims (verslo partneriams, valstybės ar savivaldybės, viešųjų įstaigų atstovams bei kitiems tretiesiems asmenims) bei jų prašyti ar priimti dovanas (kyšius), siekiant asmeninės naudos sau ar įmonei.

Verslo pietūs ir verslo dovanos turi atitikti bendrąją verslo išlaidų politiką: mažos vertės dovanėlės (įmonių atributika), skirta kurti ir stiprinti santykius su klientais, organizuojami gera valia, laikantis šio kodekso. Verslo dovanomis nesiekiama tiesioginės naudos įmonei ar įtakoti verslo partnerius dėl priimamų sprendimų.

Vengiame interesų konfliktų: situacijų, kuriose darbuotojas turi rinktis tarp įmonės, verslo partnerių ar asmeninių interesų. Asmeninių finansinių interesų siekimas, atliekant darbines funkcijas, įmonės ar verslo partnerių sąskaita įmonėje nėra toleruojamas. Verslo sandoriai atliekami taip, kad geriausiai atitiktų įmonės interesus. Nei fizinis, nei juridinis asmuo negali nesąžiningu būdu, pasinaudodamas savo ryšiais su darbuotoju ar jo užimamomis pareigomis, gauti naudos iš įmonės.

Labdaros veikla vykdoma gera valia, laikantis šio elgesio kodekso principų ir nesiekiant asmeninės naudos. Finėjas neremia jokių politinių partijų, politikų ar politinių kampanijų: įmonių ištekliai, logotipas nenaudojamas siekiant finansiškai paremti politines kampanijas.

Tiekėjų atranka negali būti grindžiama gautomis dovanomis. Tiekėjas privalo būti pasirenkamas atsižvelgiant tik į optimalaus pasiūlymo kriterijus (kainos ir kokybės santykį). Nauji tiekėjai supažindinami su mūsų elgesio kodeksu ir yra informuojami, kad mūsų vidaus politika draudžia kyšininkavimą ir korupciją.

Garantuojame vienodą paslaugų kokybės suteikimą visiems klientams, neišskiriant nei vieno ir nesuteikiant jam geresnių sąlygų. Korupcija yra šiurkštus ir netoleruotinas teisės aktų pažeidimas.

Darbuotojų apranga

Biuro darbuotojas (-a) turi atrodyti tvarkingai, dalykiškai, laikytis higienos reikalavimų, neblaškyti aplinkinių darbuotojų dėmesio.

Organizacijoje laikomasi kasdieniško verslo stiliaus aprangos kodo. Darbuotojo išvaizda turi rodyti pagarbą įmonės kultūrai ir kolegoms.

Tinkami  aprangos elementai: marškiniai, „Polo“ stiliaus marškinėliai, lygios faktūros megztiniai, formalios palaidinės, klasikinės kelnės ar džinsai; klasikiniai šortai (siekiantys kelius ar ilgesni), suknelės, siekiančios kelius (ar ilgesnės), tokio pat ilgio sijonai; ne per ankšti, jūsų figūrai tinkantys drabužiai; švari, tvarkinga avalynė; konservatyvus makiažas, tvarkinga šukuosena, vyrams tvarkinga barzda.

Netinkami elementai: aštrūs kvepalai, pernelyg trumpi sijonai ar suknelės, rūbai pernelyg gilia iškirpte, apnuoginantys pečius, nugarą ar juosmenį; persišviečiantys drabužiai; trumpi laisvalaikio, sportiniai šortai; šlepetės, įsispiriama avalynė; plėšyti, ryškiai dekoruoti džinsai; ryškūs, masyvūs papuošalai; ryškus manikiūras, makiažas ar jo elementai.

Vadovaujamas pareigas užimantiems darbuotojams, be aukščiau išvardintų, taip pat nerekomenduojame dėvėti šortų, didžiuliais logotipais, šūkiais dekoruotų drabužių.

Priverstinis (įkaitinis) darbas

Įmonės vidaus politika neleidžia įdarbinti įkalinimo įstaigose kalinamų asmenų. Asmenys, norintys nutraukti darbo sutartį, gali tai padaryti atsižvelgiant į sutartą įspėjimo terminą, netaikant jokių nuobaudų, atlyginimo sumažinimo. Darbuotojams nėra suteikiamos paskolos už kuriuos vėliau būtų verčiama atidirbti.

Vaikų darbas

Įmonėje nėra įdarbinami vaikai, pasisakome už vaikų teises sveikai augti ir vystytis, įgyti privalomą išsilavinimą. Pagal LR įstatymus, vaiku laikomas bet kuris jaunesnis nei šešiolikos metų asmuo.

Diskriminacija, priekabiavimas, užgauliojimas

Įmonėje nėra toleruojama jokios formos diskriminacija, priekabiavimas ar užgauliojimas. Įdarbinant darbuotojus ar siekiant karjeros, visiems suteikiamos lygios galimybės: nėra teikiama pirmenybė tam tikros lyties, rasės, amžiaus, negalios, tautybės, šeiminės padėties, lytinės orientacijos, įsitikinimų ar religijos asmenims.

Priekabiavimas dėl lyties šiurkščiai pažeidžia žmogaus teisę į orumą, neliečiamumą. Tai reiškia, kad bet kokios formos priekabiavimas nesuderinami su pamatinėmis vertybėmis ir yra neleistinas įmonėje. Seksualinis priekabiavimas prie kolegų laikomas grubiu etikos ir darbo drausmės pažeidimu.

Netoleruojame jokių formų užgauliojimų ar patyčių, kuriomis yra siekiama sąmoningai įskaudinti žmogų. Vadovai tiesiogiai atsakingi kurti bei puoselėti pagarbius, komandiniu darbu paremtus santykius savo grupėse, skatinamas bendradarbiavimas tarp padalinių.

Asociacijų laisvė, kolektyvinės derybos

Asociacijų ir kolektyvinių derybų laisvė yra viena pagrindinių žmogaus teisių. Gerbiame darbuotojų teisę pasirinkti, ar kolektyvinėse derybose jiems turėtų atstovauti profesinės sąjungos. Nė vienas darbuotojas, pasinaudojęs šia teise, neturėtų būti diskriminuojamas.

Kokybė, santykiai su verslo partneriais

Gerbiame kiekvieną savo verslo partnerį, įsipareigojame elgtis pagarbiai bei sąžiningai, taip, kad jam nekiltų abejonių dėl bendradarbiavimo patikimumo. Mūsų tikslas - kurti ilgalaikiu bendradarbiavimu pagrįstus bei abipusiai naudingus santykius su verslo partneriais.

Teikiame aukštos kokybės paslaugas: laikomės visų įsipareigojimų, rūpinamės klientų vežamų krovinių saugumu bei tiksliu jų pristatymu. Siūlydami savo paslaugas, nesinaudojame nesąžiningais būdais. Niekada neperžengiame komercinio konfidencialumo ribų.

Finėjas gali nutrauktį tolimesnį bendradarbiavimą su verslo partneriais, jeigu jų įmonėje yra pažeidinėjami galiojantys teisės aktai. Neteisėtų veiksmų atveju, nedelsiant informuojame atsakingas institucijas dėl aptiktų ar potencialiai galimų pažeidimų. Nepalaikome ryšių su verslo partneriais, kurie gali pakenkti įmonės reputacijai.

Saugi ir sveika darbo aplinka

Kuriame saugią bei sveiką darbo aplinką, užtikriname darbo procesų saugą. Šiuo tikslu kuriame saugos instrukcijas bei nuolat vykdome darbuotojų mokymus. Siekiame iš anksto užkirsti kelią galimai žalai. Įmonė sudaro darbo saugą atitinkančias darbo sąlygas kiekvienam darbuotojui, deda visas nuo jos galimybių priklausančias pastangas, kad darbuotojai dirbdami nepatirtų streso bei jaustųsi saugūs.

Alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas/turėjimas darbo vietoje yra draudžiamas. Darbas apsvaigus nuo narkotinių medžiagų ar alkoholio – viena didžiausių grėsmių įvykti nelaimingam atsitikimui. Įmonė imasi prevencinių priemonių profilaktiškai tikrindama darbuotojų blaivumą.

Aplinkosauga

Būdami viena iš didžiausių Lietuvos transporto įmonių, aktyviai stengiamės sumažinti neigiamą mūsų veiklos poveikį aplinkai. Siekiame, kad visi darbuotojai būtų tinkamai informuoti ir apmokyti aplinkosaugos reikalavimų klausimais.

Atsakingai rūšiuojame bei utilizuojame susidarančias atliekas. Tuo pačiu skatiname visus darbuotojus atsakingai vartoti kitus gamtos išteklius (vandenį, elektrą) ir prisidėti prie susidarančių atliekų kiekio mažinimo.

Didžiausias mūsų įmonės daromas poveikis aplinkai yra atmosferos tarša. Dėl vilkikų veiklos atsirandančių šiltnamio dujų (CO2) mažinimas – vienas svarbiausių įmonės tikslų. Prie švaresnės aplinkos prisidedame nuolat pirkdami tik naujus vilkikus ir mokydami vairuotojus ekonomiško vairavimo. Šie veiksniai leidžia mums nuosekliai mažinti kuro sąnaudas ir išmetamo CO2 kiekį atmosferoje.

Konfidencialumas, informacinių technologijų naudojimas

Visi mūsų darbuotojai privalo užkirsti kelią neteisėtam konfidencialios įmonės informacijos atskleidimui, darbo kompiuteriuose negalima įdiegti jokių programų be vadovo leidimo. Tuo pačiu mes siekiame atvirumo, skatiname keistis žiniomis ir patirtimi neperžengiant konfidencialumo ribų. Neteisėtos informacijos naudojimas bei saugojimas įmonės patalpose esančiose IT priemonėse bei duomenų kaupimo laikmenose - draudžiamas. Skatiname darbuotojus atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis (kompiuteriais, IT tinklais, mobiliaisiais telefonais, elektroniniu paštu, internetu).

SKUNDŲ, NUOMONIŲ NAGRINĖJIMAS

Finėjas darbuotojai, sužinoję ar įtardami apie galimą bet kurį etikos kodekso principo pažeidimą įmonės viduje, verslo partnerių įmonėje, nedelsiant privalo informuoti tiesioginius ir/ar aukštesnio lygio vadovus. Propaguojame tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojai galėtų nesibaimindami pranešti apie įtariamus vidinių ir išorinių įstatymų, teisės aktų pažeidimus arba neetišką elgesį.

Vadovai, remiantis galiojančiais teisės aktais, užtikrina, kad bus imtasi visų būtinų veiksmų neleidžiamiems veiksmams pašalinti.  Esant poreikiui, informacija perduodama atsakingoms valstybės institucijoms (korupcijos, kyšininkavimo atveju).

Visi įmonės darbuotojai verslo partneriai gali anonimiškai išreikšti savo nuomonę, pageidavimus ar nusiskundimus, įmetant laišką į „nuomonių dėžutę“ (esančią kiekviename aukšte prie transporto skyrių bei serviso) arba siunčiant laišką el.paštu info@finejas.lt, nurodant, kad informacija konfidenciali. Anonimiškumas garantuojamas. Visus pasiūlymus, pageidavimus bei nuomonę dėl darbo sąlygų, galima išreikšti įmonėje veikiančiam Sveikatos ir saugos komitetui, siunčiant el. laišką gediminas@finejas.lt .

 

 
 

KAUNO G. 55, LT-21371 VIEVIS, ELEKTRĖNŲ SAV., LIETUVA

Bendra informacija: tel. +370 528 40150, faks. +370 528 40151, el.p. info@finejas.lt

Paslaugų pardavimas: tel. +370 528 41078, faks. +370 528 40191