Aktualijos

Vietoj OHSAS 18001 - naujas ISO 45001 standartas

2019 08 27

UAB Finėjas, remiantis tarptautiniais standartizavimo reikalavimais, atnaujina 2016 m. įmonėje įdiegtos integruotos vadybos sistemos (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) dokumentaciją, pakeisdama standartą OHSAS 18001 naujuoju - ISO 45001 standartu. Išorinis persertifikavimo auditas numatytas š. m. spalio mėn.

***

2018 m. tarptautinės standartizacijos organizacija išleido naują standartą – ISO 45001 „Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai“. Naujas standartas keičia tarptautinį darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartą OHSAS 18001, todėl visos įmonės, kurios yra įsidiegusios standartą OHSAS 18001 privalo per trejų metų pereinamąjį laikotarpį, t.y. iki 2021 m. kovo 12 d. atsinaujinti vadybos sistemos dokumentaciją.

Šį pakeitimą didžiąja dalimi lemia skirtingose šalyse taikomos nevienodos OHSAS 18001 standarto sąlygos, taip pat sunkumai, su kuriais susiduriama pastarąjį standartą diegiant kartu su dažniausiai naudojamais standartais ISO 9001, ISO14001. Todėl ISO 45001 buvo parengtas naudojant „aukšto lygio struktūrą“, kaip ir kituose ISO standartuose. Vienodos struktūros turinys, turintis daug bendrų nuostatų, leidžia sklandžiai integruoti jį drauge su kitomis vadybos sistemomis, tokiomis kaip ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015.

Standartas suteikia pagrindą darbuotojų sveikatos gerinimui ir saugos didinimui, darbo vietų rizikos mažinimui ir geresnėms, saugesnėms darbo sąlygoms visame pasaulyje.